Menu
Your Cart

Όροι χρήσης

Είσοδος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μέλη να αλλάξουνε το όνομα χρήστη (Username) και τον μυστικό κωδικό πρόσβασής τους (Password), αν βέβαια το επιθυμούνε. Τα προσωπικά στοιχεία θα παραμείνουν αναλλοίωτα απλά το σύστημα θα αναγνωρίζει πλέον τον πελάτη με διαφορετικό μυστικό κωδικό πρόσβασής (Password).


Διαχείριση Κωδικού

Όταν ένας πελάτης μέλος ξεχάσει τον μυστικό κωδικό πρόσβασής του (Password) μπορεί να ζητήσει να του το υπενθυμίσουνε. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να δώσει το email του με το οποίο έχει εγγραφεί στο σύστημα. Το όνομα χρήστη (Username) και ο μυστικός κωδικός πρόσβασής (Password) του θα του αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail του ώστε να μην είναι υποχρεωμένος να μπει στην διαδικασία να ξαναγίνει μέλος.


Στοιχεία Χρήστη

Η φόρμα προσωπικών στοιχείων συμπληρώνεται από τους πελάτες όταν επιθυμούν να γίνουν μέλη ή όταν θέλουν να παραγγείλουν κάποιο προϊόν. Οι πελάτες οι οποίοι είναι ήδη μέλη του καταστήματος δε χρειάζεται να συμπληρώσουν ξανά την φόρμα, απλά μπορούν να κάνουν κάποιες αλλαγές, άμα το επιθυμούν. Ορισμένα από τα πεδία της φόρμας είναι απαραίτητα να συμπληρωθούν για να γνωρίζουμε την ταυτότητα του πελάτη και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Τα υποχρεωτικά πεδία ξεχωρίζουνε από τα μη υποχρεωτικά από ένα αστεράκι και αφορούν τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Το Όνομα του πελάτη
 • Το Επώνυμο του πελάτη
 • Το Πατρώνυμο του πελάτη
 • Το email του πελάτη
 • To Τηλέφωνο του πελάτη
 • Τη Διεύθυνση κατοικίας του πελάτη
 • Την Πόλη κατοικίας του πελάτη
 • Τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής του πελάτη
 • Και την χώρα κατοικίας του πελάτη.


Το κατάστημα περιλαμβάνει και έναν πίνακα για τη συμπλήρωση των στοιχείων εταιριών οι οποίες μπορεί να επιθυμούν να γίνουν μέλη του καταστήματος. Η συμπλήρωση του πίνακα αυτού δεν είναι υποχρεωτική από όλους τους πελάτες. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν έναν επιπλέον πίνακα σε περίπτωση που επιθυμούν να παραγγείλουν ένα προϊόν του καταστήματος για λογαριασμό κάποιου άλλου ή να κάνουν ένα δώρο σε κάποιον γνωστό τους δίνοντας απλά τα στοιχεία του ώστε το προϊόν που παρήγγειλαν να αποσταλεί στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τελειώνοντας πρέπει να συμπληρωθούν οπωσδήποτε το όνομα χρήστη (Username) και τον μυστικό κωδικό πρόσβασής (Password) του πελάτη με τα οποία το σύστημα θα τον αναγνωρίζει κάθε φόρα που θα μπαίνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Μετά την συμπλήρωση της συγκεκριμένης φόρμας τα στοιχεία είναι απόλυτα ασφαλή και δεν υπάρχει πιθανότητα να χαθούν. Το ηλεκτρονικό μαγαζί θα καλωσορίζει τον πελάτη κάθε φορά που θα δίνεται το όνομα χρήστη (Username) και το μυστικό κωδικό πρόσβασής (Password) του πελάτη και θα αναγνωρίζει την ταυτότητα του. Σε περίπτωση που ένας πελάτης ενώ δεν έχει συμπληρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προσπαθήσει να συνεχίσει, το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα το οποίο του υπενθυμίζει ότι πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία. Αν ο πελάτης συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία και επιλέξει το κουμπί Συνέχεια τότε εισέρχεται στο σύστημα και μπορεί να ξεκινήσει τις αγορές του.


Καλάθι/Επιθυμητή Λίστα

"Το Καλάθι περιέχει όλα τα προϊόντα που θέλει να παραγγείλει ένας πελάτης, στις ποσότητες που επιθυμεί, ενώ ταυτόχρονα τον ενημερώνει για το ποσό χρέωσης της παραγγελίας." Στο Καλάθι αγορών βρίσκονται όλα τα προϊόντα που επιθυμεί ένας πελάτης να παραγγείλει. Τοποθετώντας ένα προϊόν μέσα σε αυτό, έχει μια συνοπτική εικόνα του προϊόντος, στην ποσότητα που επιθυμεί, την έκπτωση που μπορεί να υπάρχει σε κάθε τεμάχιο και την Τελική Τιμή, με βάση αυτήν την έκπτωση. Στο τέλος υπολογίζεται το Συνολικό Ποσό της παραγγελίας σας για όλα τα προϊόντα που είναι τοποθετημένα στο Καλάθι. Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη σελίδα, επιλέγοντας το σύνδεσμο (link) Επιστροφή ή να δει αναλυτικά την παρουσίαση του κάθε προϊόντος, επιλέγοντας το όνομα του προϊόντος. Παρατήρηση: Είναι προτιμότερο ο πελάτης να χρησιμοποιεί τους συνδέσμους (links) για την αποτελεσματικότερη πλοήγηση στο Web Site και όχι τα βοηθήματα πλοήγησης που διαθέτει ο Browser. Έχοντας επιλέξει να μεταφερθεί από το Καλάθι σε κάποιο άλλο σημείο του καταστήματος, τα περιεχόμενα του Καλαθιού του δεν χάνονται. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να το τροποποιήσει ανάλογα με τις επιθυμίες του πριν προβεί στην παραγγελία των προϊόντων. Το Καλάθι είναι κάτι προσωπικό, που δημιουργείται και αλλάζει ανάλογα με την παραγγελία που θέλει να εκτελέσει ένας πελάτης. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: - Ανανέωση ποσότητας - Διαγραφή προϊόντος - Μεταφορά στην επιθυμητή λίστα - ’δειασμα - Αποθήκευση - Ανάκτηση - Παραγγελία Ανανέωση Ποσότητας Για κάθε ένα προϊόν του Καλαθιού ο πελάτης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει την ποσότητα που επιθυμεί να παραγγείλει, ανά πάσα στιγμή. Στην στήλη "Ποσότητα", δίπλα από το όνομα του προϊόντος μπορεί να πληκτρολογήσει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην νέα ποσότητα που θέλει να παραγγείλει. Κατόπιν, για την ανανέωση αυτής της ποσότητας επιλέγει το σύνδεσμο (link) Ενημέρωση και αυτομάτως βλέπει την νέα εικόνα του Καλαθιού του. Επίσης, μπορεί να ανανεώσει τις ποσότητες πολλών προϊόντων που βρίσκονται στο Καλάθι και στο τέλος να κάνει την ενημέρωση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα του κάθε προϊόντος. Διαγραφή Προϊόντος Εάν ο πελάτης επιθυμεί να διαγράψει ένα προϊόν από το Καλάθι και συνεπώς από την παραγγελία του, απλά επιλέγει το εικονίδιο Διαγραφή που βρίσκεται κάτω από την περιγραφή του κάθε προϊόντος. Αμέσως, έχει στην οθόνη του το Καλάθι, χωρίς να περιέχει το συγκεκριμένο προϊόν. Μεταφορά στην επιθυμητή λίστα Το κάθε προϊόν του Καλαθιού μπορεί να μεταφερθεί από το Καλάθι στην Επιθυμητή Λίστα, για να χρησιμοποιηθεί σε μια μελλοντική παραγγελία. Επιλέγοντας το εικονίδιο Μεταφορά στην Επιθυμητή Λίστα που βρίσκεται κάτω από την Τελική Τιμή του κάθε προϊόντος, το συγκεκριμένο προϊόν αφαιρείται από το Καλάθι και μεταφέρεται στην προσωπική Επιθυμητή Λίστα του πελάτη. ’δειασμα Για να αδειάσει το Καλάθι από όλα τα προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, ο πελάτης πρέπει να επιλέξει το σύνδεσμο (link) ’δειασμα.. Αποθήκευση Ο σύνδεσμος (link) Αποθήκευση, δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να αποθηκεύσει το Καλάθι του στην Επιθυμητή Λίστα. Αυτό σημαίνει ότι μόλις επιλέξει το σύνδεσμο (link) Αποθήκευση, όλα τα προϊόντα του Καλαθιού, στις ποσότητες που βρίσκονται μέσα στο Καλάθι θα μεταφερθούν στην Επιθυμητή Λίστα του πελάτη. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν βρίσκεται ήδη μέσα στην Επιθυμητή Λίστα, τότε στην ποσότητα του προστίθεται και η ποσότητα που προέρχεται από το Καλάθι. Το Καλάθι μετά την αποθήκευση δεν αδειάζει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως πάντα. Αποθηκεύοντας το Καλάθι, ο πελάτης έχει την δυνατότητα την επόμενη φορά που θα εισέλθει στο κατάστημα, να το ανακτήσει στη μορφή που το αποθήκευσε και να προχωρήσει άμεσα σε παραγγελία, χωρίς να προσθέσει σε αυτό το κάθε ένα προϊόν χωριστά. Ανάκτηση Η λειτουργία της Ανάκτησης έχει ως σκοπό την αυτόματη μεταφορά στο Καλάθι όλων των προϊόντων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην Επιθυμητή Λίστα κάποιου πελάτη. Επιλέγοντας το σύνδεσμο (link) Ανάκτηση, η Επιθυμητή Λίστα αδειάζει και τα προϊόντα μεταφέρονται στο Καλάθι, στις ποσότητες που είχαν αποθηκευτεί. Με αυτόν τον τρόπο το Καλάθι γεμίζει με τα προϊόντα που είχε αποθηκεύσει ο πελάτης στην Επιθυμητή Λίστα, ενώ μπορεί να προσθέσει και όποια άλλα προϊόντα επιθυμεί. Παραγγελία Όταν το Καλάθι περιέχει τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να παραγγείλει, στις ποσότητες που θέλει, μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση της παραγγελίας του. Απλά επιλέγει το σύνδεσμο (link) Παραγγελία, και ακολουθεί τα απλά βήματα που περιγράφονται. Στο τέλος της παραπάνω διαδικασίας, ξεκινάει η διαδικασία παράδοσης της παραγγελίας.


Επιθυμητή Λίστα

"Στην Επιθυμητή Λίστα ο πελάτης του καταστήματος μπορεί να αποθηκεύει όλα τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει. Η Λίστα παραμένει αποθηκευμένη κάθε φορά που ο συγκεκριμένος πελάτης έρχεται στο κατάστημα και μόνο αυτός έχει πρόσβαση στην Επιθυμητή του Λίστα." Μέσα στην Επιθυμητή Λίστα, ο πελάτης μπορεί να αποθηκεύει όλα τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει. Όταν αποφασίσει να τα παραγγείλει, μεταφέρει τα προϊόντα στο καλάθι και προχωράει στην εκτέλεση της παραγγελίας. Τοποθετώντας ένα προϊόν μέσα στην Λίστα, όπως και στο Καλάθι, ο πελάτης έχει μια συνοπτική εικόνα του προϊόντος, στην ποσότητα που επιθυμεί, την έκπτωση που μπορεί να υπ άρχει σε κάθε τεμάχιο και την Τελική Τιμή, με βάση αυτή την έκπτωση. Στο τέλος υπολογίζεται το Συνολικό Ποσό της παραγγελίας για όλα τα προϊόντα που είναι αποθηκευμένα στην Επιθυμητή Λίστα. Ο πελάτης του καταστήματος μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη σελίδα, επιλέγοντας το σύνδεσμο (link) Επιστροφή ή να δει αναλυτικά την παρουσίαση του κάθε προϊόντος, επιλέγοντας το όνομα του. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να μεταφερθεί από την Επιθυμητή Λίστα σε κάποιο άλλο σημείο του καταστήματος ή ακόμα και αν βγει από το κατάστημα, τα περιεχόμενα της Λίστας δεν χάνονται. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να την τροποποιήσει ανάλογα με τις επιθυμίες του πριν προβεί στην μεταφορά των προϊόντων στο Καλάθι και την εκτέλεση της παραγγελίας. Η Επιθυμητή Λίστα είναι κάτι προσωπικό, το οποίο δημιουργείται και αλλάζει ανάλογα με την παραγγελία που θέλει να εκτελέσει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να την δει ή να την τροποποιήσει. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

 • Ανανέωση ποσότητας
 • Διαγραφή προϊόντος
 • Μεταφορά στο Καλάθι
 • Άδειασμα


Ανανέωση Ποσότητας 

Για κάθε ένα προϊόν της Επιθυμητής Λίστας υπάρχει η δυνατότητα να μεταβληθεί η ποσότητα του ανά πάσα στιγμή. Στην στήλη Ποσότητα, δίπλα από το όνομα του προϊόντος μπορεί κάποιος να πληκτρολογήσει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην νέα ποσότητα που θέλει να κρατήσει στην Λίστα. Κατόπιν, για την ανανέωση αυτής της ποσότητας, επιλέγει το σύνδεσμο (link) Ενημέρωση, στο κάτω μέρος της Επιθυμητής Λίστας και αυτομάτως βλέπει την νέα εικόνα της Λίστας του. Επίσης, μπορεί να ανανεώσει τις ποσότητες πολλών προϊόντων που βρίσκονται στη Λίστα και στο τέλος να κάνει την ενημέρωση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα του κάθε προϊόντος.


Διαγραφή Προϊόντος

Εάν ένας πελάτης επιθυμεί να διαγράψει ένα προϊόν από τη Λίστα του, απλά επιλέγει το εικονίδιο Διαγραφή. Αμέσως, έχει στην οθόνη του τη Λίστα, χωρίς να περιέχει το συγκεκριμένο προϊόν.


Μεταφορά στο Καλάθι

Το κάθε προϊόν της Επιθυμητής Λίστας του πελάτη μπορεί να μεταφερθεί στο Καλάθι, για να εκτελεστεί κατόπιν η παραγγελία του. Επιλέγοντας το εικονίδιο Μεταφορά στο Καλάθι, η ποσότητα του συγκεκριμένου προϊόντος αφαιρείται από την Επιθυμητή Λίστα και προστίθεται στο Καλάθι.


Άδειασμα 

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να αδειάσει την Επιθυμητή Λίστα από όλα τα προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, επιλέγοντας το σύνδεσμο (link) ’δειασμα.


Παρουσίαση Προϊόντος

Στην Παρουσίαση του προϊόντος μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το προϊόν. Επιλέγοντας την φωτογραφία του προϊόντος από την βιτρίνα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εμφανίζεται στην οθόνη μια λεπτομερής παρουσίαση του προϊόντος που περιλαμβάνει μια φωτογραφία του προϊόντος, μια περιγραφή του προϊόντος, τα βασικά χαρακτηριστικά του (όνομα προϊόντος, τιμή, κατασκευαστής και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά), καθώς κι ενα πεδίο όπου μπορείτε να συμπληρώσετε την ποσότητα του προϊόντος που ενδιαφέρεστε να παραγγείλετε ή να αποθηκεύσετε στην επιθυμητή σας λίστα.


Τρόπος Αποστολής

Στον Τρόπο Αποστολής επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας αποσταλεί η παραγγελία που έχετε πραγματοποιήσει. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε αποστολή μέσω Ταχυδρομείου και αποστολή με τη μεταφορική εταιρεία (Courier) που συνεργαζόμαστε. Μέσα στην παρένθεση εμφανίζεται το κόστος αποστολής της παραγγελίας σας.


Τρόπος Πληρωμής

Στον Τρόπο Πληρωμής επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώσετε την παραγγελία την οποία έχετε κάνει. Υπάρχουν οι εξής διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής:Αντικαταβολή, Πιστωτική Κάρτα, και κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην πληρωμή με Αντικαταβολή, το κόστος παραγγελίας σας επιβαρύνεται με την αναγραφόμενη τιμή. Στην πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα, επιλέγετε τον τύπο της Πιστωτικής σας κάρτας και εισάγετε τον Αριθμό της Πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης της και το όνομα σας. Στην πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό αποστείλατε μια φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής με email ή με φαξ.


Περιγραφή Παραγγελίας

Στην Εκτέλεση Παραγγελίας έχετε μια αναλυτική εικόνα για την παραγγελία που κάνετε. Μπορείτε να δείτε το κόστος αγοράς των προϊόντων, τα έξοδα αποστολής των προϊόντων, και τέλος το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας. Για να προχωρήσετε στην παραγγελία επιλέγετε το κουμπί "Συνέχεια"


Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Στην Ολοκλήρωση Παραγγελίας μπορείτε να στείλετε κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν την παραγγελία σας ή κάποια σχόλια για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Αφού συμπληρώσετε στο πεδίο κειμένου τις παρατηρήσεις σας πατάτε το κουμπί "Αποθήκευση Παρατηρήσεων" για να μας στείλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Επίσης στην Ολοκλήρωση Παραγγελίας μπορείτε να δείτε και τον Αριθμό Παραγγελίας σας.


Ιστορικό Παραγγελιών

Στο Ιστορικό Παραγγελίας μπορείτε να δείτε όλες τις παραγγελίες που έχετε πραγματοποιήσει καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Όταν επιλέγετε τον σύνδεσμο (Link) Ιστορικό εμφανίζεται μια λίστα που περιλαμβάνει όλες τις παραγγελίες που έχετε κάνει. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: την Κατάσταση της Παραγγελίας, την Ημερομηνία της Παραγγελίας, τον Τρόπο Παράδοσης, τον Τρόπο Πληρωμής και την Τελική Τιμή της παραγγελίας. Οι παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί δεν εμφανίζονται στο Ιστορικό Παραγγελίας.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού για την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης στην ιστοσελίδα μας, για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας.